TRV:06400

ID TRV:06400
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tilgangsrettigheter til de ulike toglederrollene skal foreligge i godkjent dokument forut for implementering i betjeningsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon