TRV:06402

ID TRV:06402
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i trafikkstyringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon