TRV:06403

ID TRV:06403
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Systemansvarlig skal ikke ha tilgang til togdriftsdelen i trafikkstyringssystemet i operativ drift.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon