TRV:06404

ID TRV:06404
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Systemansvarlig skal ha mulighet til å programmere ordresekvenser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon