TRV:06405

ID TRV:06405
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Passord og tilgang til trafikkstyringssystemet skal kunne tildeles og endres av systemansvarlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon