TRV:06406

ID TRV:06406
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hvis operatør-/sysadmin-plasser er tilkoblet trafikkstyringssystemet via offentlig nett, skal kommunikasjon sikres slik at konfidensialitet og integritet av data ivaretas og uvedkommende systemer ikke kan få tilgang.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon