TRV:06407

ID TRV:06407
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bildene skal i størst mulig grad være logisk oppbygget og avspeile den fysiske virkeligheten. Objektene skal plasseres korrekt i forhold til hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon