TRV:06408

ID TRV:06408
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystemet skal ha følgende bilder for visning av de områder som kontrolleres:
  1. bilde for visning på storskjerm (Storskjermbilde).
  2. geografisk bilde
  3. oversiktsbilde
  4. detaljbilde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon