TRV:06409

ID TRV:06409
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Operatørens bilde skal minimum vise følgene:
 1. hovedmeny
 2. dialoglinje
 3. applikasjonsvinduer for visning av:
  • geografisk bilde
  • oversiktsbilde
  • detaljbilde
  • alarmlogg
  • feilliste
  • driftsdagbok
  • toggraf
  • stasjonsgraf
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon