TRV:06413

ID TRV:06413
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom storskjerm benyttes, så skal storskjermbilde gi en skjematisk fremstilling av sporgeometrien for trafikkstyringssystemets tilhørende strekninger.

I tillegg skal hensiktsmessig del av tilgrensende strekninger styrt av andre trafikkstyringssystemer vises for å sikre tilstrekkelig innsynsoverlapp.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon