TRV:06416

ID TRV:06416
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Geografiske bilder skal gi oversikt over:
  1. hele området det utføres trafikkstyring på.
  2. strekninger innenfor det fjernstyrte området.
  3. spesielle områder, for eksempel for lange tunneler med angivelse av rømningsveier, etc.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon