TRV:06419

ID TRV:06419
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Oversiktsbilde skal minimum vise følgende informasjon:
 1. status til alle objekter
 2. status til linjeblokk
 3. status vedrørende kommunikasjon
 4. stasjonenes driftsform
 5. tognummer
 6. stasjonsidentitet (nummer, navn og prefiks)
 7. sidespor på linjen
 8. kontaktledning spenningsløs
 9. markering av spornummer og plattformer
 10. status til ikke objektavhengige ordre, så som:
  • magasinering
  • alle signaler sperret i stopp
  • sporvekselvarme
  • tidsutløsing
  • nødfrakopling
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon