TRV:06422

ID TRV:06422
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Detaljbilde skal i tillegg til samme informasjon som oversiktsbilde kunne vise:
 1. dato og klokke
 2. status til S.lås/rigel
 3. status til avsporingsindikator
 4. nummer på fiktivt sluttsignal
 5. sporvekselsnummer
 6. sporfeltnummer
 7. sporvekselsveiver fjernet
 8. signalnummer
 9. sporlengder på alle spor
 10. kilometerangivelse, navn og sikringsmåte på alle veisikringsanlegg
 11. spesielle forhold (Kl-åk med signal, planovergang med ringerutiner, etc.)
 12. samleindikering for siste åpne port/dør mellom rømningsvei og tunnelløp
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon