TRV:06424

ID TRV:06424
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tunneler med lengde ≤ 1000 meter og med toglederstyrte beredskapsinstallasjoner samt tunneller med lengde > 1000 meter skal utformes i trafikkstyringssystemene med de ordre, indikeringer og alarmer som er nødvendige for at togleder skal kunne ivareta sin beredskapsrolle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon