TRV:06427

ID TRV:06427
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Tunnelbilder skal i tillegg til krav gitt i Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Detaljbilde vise:
  • fysisk skille mellom sporene
  • stigning/fall og eventuelt lavbrekk/høybrekk.
  • nødlys med status på/av
  • vifter med status på/av og vindretning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon