TRV:06428

ID TRV:06428
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ordre fra trafikkstyringssystem til forriglingsutrustning og RBC skal deles i følgende typer:
  1. objektavhengig ordre
  2. ikke objektavhengig ordre
  3. togveiordre
  4. togordre (L2)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon