TRV:06430

ID TRV:06430
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving, se Kritisk kommando.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon