TRV:06439

ID TRV:06439
Bok 550
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ordre til signal skal minimum være:
  1. sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
  2. tidsutløse togvei og skiftevei
  3. automatisk signalstilling av/på
  4. automatisk togveistilling av/på
  5. alarm for rødlyspassering utkoblet for en togpassasje / flere togpassasjer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon