TRV:06440

ID TRV:06440
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ordre til sporveksler/sporsperrer skal minimum være:
  1. omlegging av sporveksel/sporsperre
  2. sperring og oppheving av sperring for omlegging av sporveksel/sporsperre (lokalavlåsing)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon