TRV:06441

ID TRV:06441
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Ordre til sporavsnitt (i togspor, sporveksel og på linjen) skal minimum være:
  1. sperring og oppheving av sperring for signalstilling over sporavsnitt
  2. linjeblokksperre til/fra
  3. forberedende reset av akseltellere
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon