TRV:06443

ID TRV:06443
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ikke objektavhengig ordre skal gis ved å velge betjeningsfunksjon på stasjon/område som betjenes for så å iverksette en valgt ordre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon