TRV:06444

ID TRV:06444
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ikke objektavhengige ordre til stasjon skal minimum være:
 1. sperring av alle signaler i stopp
 2. opphev sperring av alle signaler i stopp
 3. tidsutløse alle togveier
 4. annullere magasinerte togveier
 5. automatisk gjennomgangsdrift av/på
 6. automatisk togveisstilling av/på
 7. stasjonsstyring/fjernstyring
 8. sporvekselvarme av/på
 9. frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting
 10. nødfrakobling av kontaktledningsspenning
 11. avsporingsindikator utkoblet/innkoblet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon