TRV:06445

ID TRV:06445
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ikke objektavhengige ordre til område skal minimum være:
  1. aktiver arbeidsområde
  2. opphev arbeidsområde
  3. kjøretillatelse med kjøremodus til tog (L2)
  4. aktiver midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
  5. opphev midlertidig hastighetsnedsettelse (L2)
  6. aktiver nødstoppområde (L2)
  7. opphev nødstoppområde (L2)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon