TRV:06449

ID TRV:06449
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For en sammensatt togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette valgt togveiordre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon