TRV:06450

ID TRV:06450
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal være mulig å sende ordre til tog via RBC. Ordre til RBC skal som minimum være:
  1. avregistrere tog fra RBC
  2. aktivering av betinget /ubetinget nødstopp
  3. oppheving av betinget / ubetinget nødstopp
  4. angi et togs posisjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon