TRV:06457

ID TRV:06457
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Objekt som pekes ut skal markeres inntil ordren blir sendt fra trafikkstyringssystemet, eller den blir aktivt avbrutt av operatør.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon