TRV:06461

ID TRV:06461
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Skjermbilde skal inneholde en indikering som viser at skjermbildet ikke er frosset.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon