TRV:06462

ID TRV:06462
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Operativ status for alle de anlegg trafikkstyringssystemet styrer (f.eks. RBC og forriglingsutrustning) skal indikeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon