TRV:06471

ID TRV:06471
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering av håndstilt sporveksel sikret med rigel skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av håndstilt sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon