TRV:06476

ID TRV:06476
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Indikering av dvergsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av dvergsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon