TRV:06484

ID TRV:06484
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering av tunnelport skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av tunnelportanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon