TRV:06489

ID TRV:06489
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Togdata skal alltid presenteres med informasjon om tognummer, RBC identitet, dato og tid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon