TRV:06490

ID TRV:06490
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Presentasjon av togdata utover punkt c) skal være konfigurerbar med tanke på hvilke data som presenteres og rekkefølge.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon