TRV:06492

ID TRV:06492
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Følgende togdata skal være tilgjengelig:
 1. Tognummer
 2. Togposisjon (x meter foran signal [nr])
 3. RBC identitet
 4. Dato
 5. Tid
 6. Toglengde
 7. Maks toghastighet
 8. Maks aksellast
 9. Kjøremodus
 10. Sist rapporterte hastighet
 11. Kjøretillatelsens sluttpunkt (End of movement authority)
 12. ID nummer for ombordutrustning
 13. ID for STM utstyr
 14. Elektrisk eller dieseldrevet kjøretøy
 15. Togtype
 16. Lasteprofil
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon