TRV:06496

ID TRV:06496
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Når liste er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon