TRV:06505

ID TRV:06505
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i feilliste:
  1. aktiv og ikke kvittert
  2. aktiv og kvittert
  3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon