TRV:06508

ID TRV:06508
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal finnes lister som gir operatør relevant informasjon som kan påvirke trafikkavvikling fra systemer/utrustning og delsystemer som trafikkstyringssystemet har grensesnitt mot. Innhold i lister skal være prosjekterbare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon