TRV:06514

ID TRV:06514
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Følgende hendelser skal indikeres som alarmer i trafikkstyringssystemet:
  1. Hvis det finnes en trafikal regel for håndtering av alarm fra detektorsystem; for eksempel stopp av tog ved egnet sted når hjulslag er detektert over øvre grenseverdi.
  2. Ved situasjoner som kan forårsake topphendelser som f.eks.
  • Passering av signal som viser stopp for togvei
  • Avsporingsindikator aktivert
  • Rasvarsling aktivert
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon