TRV:06516

ID TRV:06516
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:
  1. Alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse (forskjellige alarmsignal skal kunne defineres)
  2. Indikering
  3. Alarmtekst
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon