TRV:06521

ID TRV:06521
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
  1. Tidspunkt.
  2. Stedsangivelse.
  3. Beskrivelse av feil.
  4. Angivelse av status.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon