TRV:06524

ID TRV:06524
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal gis alarm (alarm for rødlyspassering) når tog passerer hovedsignal eller stoppskilt uten kjøretillatelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon