TRV:06525

ID TRV:06525
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal gis forvarsel med visuell indikering i 2-5 sekunder før alarm aktiveres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon