TRV:06526

ID TRV:06526
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Forvarsel skal kunne kvitteres i denne perioden slik at alarm for rødlyspassering unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon