TRV:06527

ID TRV:06527
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Alarm for rødlyspassering skal være forskjellig fra andre akustiske alarmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon