TRV:06528

ID TRV:06528
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Akustisk alarm skal opphøre når alarm for rødlyspassering kvitteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon