TRV:06530

ID TRV:06530
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Alarm skal logges i alarmliste hvor kommentarer skal kunne skrives inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon