TRV:06531

ID TRV:06531
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Når et område eller en stasjon er frigitt for lokal skifting skal alarmen være deaktivert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon