TRV:06532

ID TRV:06532
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Det skal kunne sendes ordre om utkobling av alarm for enkelt passeringer eller for flere passeringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon