TRV:06533

ID TRV:06533
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Det skal kunne sendes ordre om innkobling av alarm etter at ordre om utkobling for én eller flere passeringer er iverksatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon