TRV:06541

ID TRV:06541
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Lagringskapasitet for loggede hendelser skal være minst 1 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon